V přírodě

Tato sbírka bude poskytovat zvukové nahrávky připravené k použití pro učitelé ve svých třídách.

Můžete si je vyslechnout přímo online, nebo si stáhnout každý zvuk s jeho popisem a obrázkem kliknutím na tlačítko Stáhnout. Po stažení otevřete komprimovaný soubor, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši extrahujte jeho obsah.

Tábořiště

Grilovačka

Slyšíte zvuky plápolajícího ohně, hovor lidí, souseda sekajícího trávu na zahradě a projíždějícího auta.

Párty u ohně

Slyšíte zvuky plápolajícího ohně a lidi stojící kolem ohně, kteří si ohřívají klobásy a povídají si.

Otevírání zahradního domku

Slyšíte, jak se otevírá zámek na zahradní kůlně a otevírají se dveře.

Rozepínání stanu

Je slyšet, jak se stan otevírá zipem, a pak slyšíme stopy někoho, kdo do stanu vstoupil.

Kolíky u stanu

Slyšíme jak se otevírá pytlíček se stanovými kolíčky, které jsou vysypány na zem.

Stanové tyče

Je slyšet, jak se na podlaze otevírá a vyprazdňuje taška se stanovými tyčemi. Pak je slyšet, jak se tyče zacvakávají do sebe a vytvářejí dlouhou tyč.

Rozbalení stanu

Je slyšet, jak se taška se stanem otevírá pomocí zipu a poté se celý stan vyndává z tašky a rozkládá na zemi.

Procházka v přírodě

Zpívající ptáci v lese

V nahrávce můžeme slyšet zvuky ptáků prozpěvujíích si v lese.

Chůze v lese po pěšině a v trávě

V nahrávce slyšíme někoho procházet se po lesní pěšině a v trávě.

Procházka u řeky

Slyšíme někoho se procházet podél tekoucí řeky.

Procházka v přírodě

Slyšíme někoho se procházet v přírodě, ptáci zpívají a burácející zvuk řeky se přibližuje.

Řeka v horách

V nahrávce můžeme slyšet burácející řeku v horách.

Procházka v lese

Slyšíme, jak někdo prochází lesem a šlape po větvičkách/malých klacících a listech. Osoba se dvakrát zastaví, možná hledá houby. Ke konci osoba zapíská na svého psa, je slyšet, jak se pes blíží, jak těžce oddechuje a běží lesním porostem.

Procházka v horách

Slyšíme se někoho procházet po cestě v horách.

 

Procházka v dešti

Slyšíme někoho procházet se v dešti.

Procházka ve sněhu

Slyšíme někoho se procházet ve sněhu.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)