Logopsycom je vzdělávací inovační centrum, které vytváří a používá alternativní metody nebo nástroje (digitální i nedigitální) k využití v institucích typu škol, středisek odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávacích organizací, mládeže a rodičů. Původně byla vytvořena jako pečovatelská společnost specializovaná na poruchy učení u mládeže, zejména na „Dys“ (dyspraxie, dysfázie, dyslexie atd.), nazývané také jako specifické poruchy učení (SPU), a proto vždy pracuje na dostupnosti obsahu. 

Děláme projektové poradenství pro školy a centra mládeže v našem okolí, abychom jim pomohli vybudovat dobré projekty, které zkvalitní jejich výukové metody, jejich prostředí a jejich „politiku inkluze“. Máme zkušenosti s prací na více než 30 projektech Erasmus+KA2. 

LogoPsyCom (Belgie)