Logopsycom er et innovationscenter for uddannelse, der skaber og bruger alternative metoder eller værktøjer (digitale eller ej) til at vejlede skoler, erhvervsuddannelsescentre, uddannelsesorganisationer, unge og forældre. Det blev oprindeligt oprettet som en plejevirksomhed specialiseret i indlæringsforstyrrelser blandt unge, især i “Dys” (Dyspraxia, Dysphasia, Dyslexia osv.), også kaldet Specific Learning Disorders (SLD) og arbejder derfor altid med tilgængeligheden af indhold. 

Vi udfører projektrådgivning for skoler og ungdomscentre i vores område for at hjælpe dem med at opbygge gode projekter, der forbedrer kvaliteten af deres undervisningsmetoder, deres miljø og deres “inklusionspolitik”. Vi har erfaring med at arbejde med over 30 Erasmus+KA2-projekter. 

LogoPsyCom (Belgien)

Skolens hovedmål er at uddanne unge mennesker, der er selvsikre og bevidste om deres muligheder, åbne over for verden og andre mennesker, i stand til at påtage sig nye udfordringer samt tænke kreativt og på en ikke-standardiseret måde.  

Skolen fokuserer på sprogundervisning, interkulturelle og interpersonelle færdigheder og en kreativ tankegang. Grundskolen er åben for internationale elever. Skolen mener, at internationale omgivelser er meget stimulerende for unge mennesker. På grund af vigtigheden af samarbejde mellem lande lægger skolen stor vægt på at udvikle elevernes evne til at fungere i de nationale samfunds mangfoldighed, og den er meget motiveret for at fortsætte denne politik gennem europæiske projekter. Sprogundervisning er en nøgleprioritet for skolen, og de tilbyder mange undervisningstimer i engelsk, polsk og tysk.  

Skolen samarbejder med andre skoler, universiteter i regionen, offentlige myndigheder og NGO’er. Personalet er uddannet i projektbaserede metoder, kreativitetsworkshops, kulturel uddannelse og tværkulturel bevidsthed, og de er åbne over for internationalt samarbejde, erfaringsudveksling med andre lærere fra europæiske lande og overførsel af bedste praksis til skolerne. 

Miedzynarodowa Szkola Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Lodzi (Polen)

Náš tabor er en nyetableret NGO med base i Tjekkiet. Deres hovedfokus ligger på projekter med fokus på uddannelse af unge og yngre børn. Teamet tæller fire kolleger, der alle brænder for progressive måder at undervise børn på med fokus på miljøansvar og bæredygtighed.  

Teamet har et meget godt kendskab til, hvordan det obligatoriske uddannelsessystem fungerer i Tjekkiet; De kender dets fordele, men også de dele, der har brug for (betydelige) forbedringer. De ønsker at ændre det nuværende uddannelsessystem i Tjekkiet og introducere nye og progressive måder at undervise på, som derefter vil blive anvendt af lærere, uformelle guider og interessenter som noget helt naturligt. 

NGO’en har et netværk af lærere og studerende, som de samarbejder med på forskellige ikke-formelle læringsplatforme. 

Náš tabor (Tjekkiet)

Vesthimmerlands Museum er statsanerkendt og arbejder i henhold til museumsloven med ansvarsområde for Vesthimmerlands Kommune. Museet producerer forskning inden for arkæologi og nyere tids kulturarv. Det har 20 fastansatte medarbejdere. Museet er bredt anerkendt for sit store arbejde med brugerinddragelse og formidling i “øjenhøjde”. Vesthimmerlands Museum driver et oplevelsescenter kaldet Stenaldercenter Ertebølle. Vesthimmerlands Museum er internationalt kendt for sine bemærkelsesværdige fund og seværdigheder. 

Siden 2012 har museets undervisningsafdeling udarbejdet undervisningsforløb med børn med særlige behov. Det vil sige børn med diagnoser som ADHD, autister, børn med Downs Syndrom, børn med adfærdsmæssige udfordringer og døve børn. Siden 2012 og frem til nu har der været ca. 500 forløb for børn med særlige behov. 

Vesthimmerlands Museum (Danmark)

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)