Læsefærdigheder er grundlæggende for børns udvikling. Inden for paraplyen læsefærdigheder findes der en bred vifte af emner, hvoraf nogle til tider bliver overset.  

Ordforrådet har generelt en tendens til at være underudviklet i forhold til niveau. Alligevel er ordforrådet afgørende for, at børn kan udvikle sprog og kommunikation i de tidlige år. Børn med dårlige sprogfærdigheder har ofte en lav skoleparathed og er i risiko for efterfølgende boglige problemer. Yderligere undersøgelser har vist, at et barns ordforråd er en af de største bidragsydere til deres præstationer i skolen i alle fag, herunder også matematik. 

En af de mest effektive måder at lære ordforråd på er at inddrage eleverne direkte i den kontekst, hvor et nyt ord optræder i en sætning eller idé.  

Ved at bruge innovative rammer gennem lyde, såsom en pædagogisk guide, en samling af lydoptagelser og lydhistorier, har Sound of Stories til formål at præsentere eleverne for ordforråd i en bredere vifte af sammenhænge.  

Brugen af lyde fremmer også elevernes fantasi til at skabe deres egne historier og bruge historiefortælling som et værktøj til at styrke deres læsefærdigheder og ordforråd. Uanset om det er ved at udforske historiske perioder gennem specifikke lyde eller skabe en historie ud fra almindelige hverdagslyde, kan brugen af lyde fungere som våben til at udfylde det manglende ordforråd.. 

I dette projekt vil vi udarbejde en pjece til lærere og andre aktører, der underviser unge elever i læsefærdigheder og sprog, og som ønsker at vide mere om fordelene ved at bruge lyde i grundskolen. 

Desuden vil vi skabe en samling af lydlandskaber (feltoptagelser af et bestemt sted) og lydhistorier samt pædagogiske sekvenser baseret på dem.  

Alle materialerne vil være gratis tilgængelige. Ved at dele dem ønsker vi at vise, at læsefærdigheder og ordforråd er noget spændende, der kan udvikles og gøre læring til et unikt eventyr.. 

Lærere og elever vil teste materialerne. Partnerskabet vil tage hensyn til deres feedback, råd og anbefalinger og vil berige og forfine materialerne, så de bedre opfylder interessenternes behov. 

Tjek projektbloggen og følg vores partneres sociale medier for at holde dig informeret om vores materialer! 

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)