Gramotnost je pro rozvoj dětí zásadní. V celém rámci gramotnosti existuje široká škála předmětů, z nichž některé jsou někdy přehlíženy. 

Slovní zásoba bývá obecně u žáků na počátku svého primárního vzdělávání na málo rozvinuté úrovni. Pro rozvoj jazyka a komunikace je však pro děti klíčová slovní zásoba již v jejich raném věku. Děti se špatnou jazykovou vybaveností budou mít pravděpodobně nižší školní zralost a hrozí jim následné akademické problémy. Různé studie též poukázaly, že slovní zásoba dítěte je jedním z největších přispěvatelů k jeho školnímu výkonu ve všech předmětech, včetně matematiky. 

Ponořit studenty přímo do kontextu, když se ve větě nebo myšlence objeví nové slovo, je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak je naučit slovní zásobu. 

Pomocí inovativních nastavení za použití zvuků, jako je pedagogický průvodce, sbírka zvukových nahrávek a zvukových příběhů, se Zvuk příběhů snaží představit studentům slovní zásobu v širším rozsahu kontextů. 

Používání zvuků také podporuje představivost žáků při vytváření vlastních příběhů a používání vyprávění jako nástroje k posílení jejich gramotnosti a slovní zásoby. Ať už se jedná o zkoumání historických období pomocí konkrétních zvuků nebo vytváření příběhu z rutinních každodenních zvuků. Použití zvuků může fungovat jako nástroj k vyplnění mezery mezi slovy. 

V rámci tohoto projektu připravíme brožuru pro učitele a další partnery související s výukou gramotnosti a jazykových dovedností pro mladé žáky, kteří se chtějí dozvědět více o výhodách používání zvuků v primárním vzdělávání. 

Dále vytvoříme kolekci zvukových kulis (terénní nahrávky konkrétního místa) a audiopříběhy i pedagogické sekvence. 

Všechny materiály budou k dispozici zdarma. Sdílením těchto materiálů bychom chtěli ukázat gramotnost a slovní zásobu jako něco úžasného a podněcujícího k rozvoji, a proměnit učení v jedinečné dobrodružství. 

Učitelé a žáci budou materiály testovat. Naše projektové partnerství vezme v úvahu jejich zpětnou vazbu, rady a doporučení a obohatí a zdokonalí materiály, aby lépe vyhovovaly potřebám zainteresovaných stran. 

Podívejte se na blog projektu a sledujte sociální média našich partnerů, abyste byli informováni o našich aktivitách! 

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)