Zvuk je slovníkem přírody.

P. Schaeffer

SOUVISLOSTI A POTŘEBY

Děti se špatnou jazykovou vybaveností mají pravděpodobně nízkou školní zralost a hrozí jim následné studijní problémy. Čtení je považováno za jeden z hlavních způsobů osvojování slovní zásoby, což znamená, že studenti s horším, kulturním nebo jazykově odlišným zázemím, se specifickými poruchami učení (SPU) nebo jinými speciálními potřebami mají často potíže.

Projekt Zvuk Příběhů za cíl přinést inovativní přístup k výuce slovní zásoby ve třídách primárního vzdělávání pomocízvukových scén“, „vyprávění příběhů“ a „audiopříběhů“ a také tím, že se studenti ponoří do konceptu „multi-smyslového učení“.

Tento projekt poskytne učitelům řadu nástrojů, které studentům nabídnou novou zkušenost, a která jim pomůže posílit úroveň gramotnosti, ale také podpoří jejich představivost. Tento přístup si klade za cíl rozvíjet osvojování slovní zásoby tím, že poskytuje okolí nová slova a zároveň motivuje studenty, aby se těmto oblastem věnovali zábavným a odlišným způsobem.

VÝSLEDKY PROJEKTU

PARTNEŘI PROJEKTU

SCS LogoPsyCom 
(Belgie, Mons)

MSPEI
(Polsko, Lodz)

Náš tábor, z. s.
(Česká republika, Žinkovy)

Vesthimmerlands Museum
(Dánsko, Aars)

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)