ZDROJE

Projekt přinese výstupy dostupné v 5 jazycích podle partnerských zemí (CS, DA, EN, FR, PL). 

CÍL: Naším cílem je zjednodušit čtení žákům základního vzdělávání rozvíjením slovní zásoby žáků prostřednictvím vícesmyslového učení založeného na zvucích. 

Pedagogický rámec

Toto je znalostní základna, kterou budou partneři vytvářet po celou dobu trvání projektu. Zamýšleným výsledkem je vytvoření metodiky a zdrojů pro učitele a rodiny. 

V průběhu projektu vytvoříme 1 pedagogickou příručku a následující materiály: 

1. Brožura Výhody použití zvuků ve vzdělávání

Tato příručka popíše, analyzuje a vysvětlí výhody používání zvuků v primárním vzdělávání k posílení osvojování jazyka. 

2. Sbírka zvukových scén a modelů

Tato sbírka bude poskytovat zvukové nahrávky připravené k použití pro učitele v jejich třídách. Sbírka bude také obsahovat krátké sekvence a použití modelů, které učitelům pomohou snadno strukturovat své lekce. 

3. Audiopříběhy a pedagogické sekvence

Učitelé budou moci využít předem nahrané zvukové příběhy a pedagogické sekvence, aby jim ukázali, jak znovu vytvořit své vlastní příběhy. 

V průběhu projektu budou všechny výukové nástroje testovány a schváleny učiteli a studenty. Tyto zdroje pak zdarma sdílíme s každým, kdo chce přispět ke zlepšení znalostí a dovedností mladých lidí v oblasti gramotnosti a výuky čtení. 

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)