REZULTATY PROJEKTU

Projekt będzie dostępny w 5 językach partnerstwa (CS, DA, EN, FR, PL). 

CEL:  Naszym celem jest ułatwienie czytania uczniom szkół podstawowych poprzez rozwijanie słownictwa uczniów dzięki multisensorycznej nauce opartej na dźwiękach. 

Ramy pedagogiczne

Jest to baza wiedzy, którą partnerstwo będzie tworzyło przez cały czas trwania projektu. Zamierzonym rezultatem jest opracowanie metodologii i zasobów dla nauczycieli i rodzin.

W ramach projektu stworzymy 1 poradnik pedagogiczny oraz następujące materiały: 

1. Broszura: Korzyści płynące z użycia dźwięku w edukacji najmłodszych

W tym przewodniku opisano, przeanalizowano i wyjaśniono korzyści płynące z używania dźwięków w szkole podstawowej w celu wzmocnienia przyswajania języka. 

2. Kolekcja pejzaży dźwiękowych i modeli

Ta kolekcja będzie zawierać nagrania pejzaży dźwiękowych gotowe do wykorzystania przez nauczycieli w ich klasach. Zbiór będzie również zawierał krótkie sekwencje i modele zastosowań, które pomogą nauczycielom w łatwym organizowaniu lekcji. 

3. Historie audio i sekwencje pedagogiczne

Nauczyciele będą mogli korzystać z nagranych wcześniej historii audio i sekwencji pedagogicznych, aby pokazać im, jak odtworzyć własne historie. 

W trakcie trwania projektu wszystkie narzędzia edukacyjne będą testowane i zatwierdzane przez nauczycieli i uczniów. Następnie udostępnimy bezpłatnie zasoby każdemu, kto chce przyczynić się do poprawy wiedzy i umiejętności młodych ludzi w zakresie czytania i pisania oraz nauczania czytania. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności. 

(Kod projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)