RESSOURCER

Projektet vil producere resultater, der er tilgængelige på partnerskabets 5 sprog (CS, DA, EN, FR, PL).  

MÅL:  Vores mål er at gøre læsning tilgængelig for elever i grundskolen ved at udvikle elevernes ordforråd gennem multisensorisk læring baseret på lyd. 

Pædagogisk ramme

Dette er den vidensbase, som partnerskabet vil skabe i løbet af projektets varighed. Det tilsigtede resultat er produktionen af en metode og hjælpemidler til lærere og familier.  

I løbet af projektet vil vi skabe 1 pædagogisk guide og følgende materialer: 

1. Fordele ved at bruge lyd i undervisningsøjemed - Booklet

Denne guide beskriver, analyserer og forklarer fordelene ved at bruge lyde i grundskolen for at styrke sprogtilegnelsen.  

2. Indsamling af Soundscapes og modeller

Denne samling vil indeholde soundscape-optagelser, der er klar til brug for lærere i deres undervisning. Samlingen vil også indeholde korte sekvenser og modelanvendelser, så lærerne nemt kan strukturere deres lektioner. 

3. Lydhistorier og undervisningsforløb

Lærerne kan bruge de forudindspillede lydhistorier og undervisningsforløbene for at vise dem, hvordan de kan genskabe deres egne historier. 

I løbet af projektet vil alle læringsværktøjer blive testet og godkendt af lærere og elever.  Vi vil derefter dele materialerne gratis med alle, der ønsker at bidrage til at forbedre unges viden og færdigheder inden for sprog- og læseundervisning.  

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)