Indsamling af Soundscapes

Denne samling vil indeholde soundscape-optagelser, der er klar til brug for lærere i deres undervisning. Samlingen vil også indeholde korte sekvenser og modelanvendelser, så lærerne nemt kan strukturere deres lektioner. 

Vælg en kategori at udforske

Link to category : Animals
Dyr
Link to category : At Homes
Hjemme
Link to category : Board Games
Brætspil
Link to category : Complete Soundscapes
Komplette Soundscapes
Link to category : Cutting Wood
Skovarbejde
Link to category : Doudou
Doudou
Link to category : In Nature
I Naturen
Link to category : In The City
I byen
Link to category : Reconstructed Ancient Soundscapes
historiske Soundscape
Link to category : Scout
Scout
Link to category : Sport
Sport

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)