Komplette Soundscapes

Denne samling vil give lydlandskabsoptagelser, der er klar til brug for lærere i deres klasser.

Du kan lytte direkte online eller downloade hver lyd med tilhørende fiche og billede ved at klikke på download-knappen. Når den er downloadet, skal du åbne den komprimerede fil eller højreklikke for at udpakke dens indhold.

Børn, der har det sjovt

Børn, der har det sjovt i skoleferien

Bager Pandekager

Du kan høre lyde som en stegepande, der håndteres på kogepladen, stegning af olie, en pandekage, der vendes, og et barn, som siger, at han er sulten. Mod slutningen bliver der tændt for en kedel. Radioen/sangen spilles i baggrunden, og gryder klikker. Nogen tager en slurk af en drink.

Dyrepark

Du kan høre børnene besøge gården. Du kan høre køer, får, tamsvin, kyllinger, heste, ænder og en frø.

Park

Man kan høre børn snakke, lyden af gynger, folk, der går på grus, latter og tårer. Du kan høre tung vejrtrækning og beroligende stemmer fra forældre, der hjælper deres børn. Du kan høre baggrundsstøjen fra biler, og parken er meget travl.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)