Lyd er naturens ordforråd.

P. Schaeffer

SAMMENHÆNG OG BEHOV

Børn med dårlige sprogfærdigheder har sandsynligvis en lav skoleparathed og er i risiko for efterfølgende boglige problemer. Læsning betragtes som en af de vigtigste måder at tilegne sig ordforråd på, hvilket betyder, at elever med svagere, kulturelt eller sprogligt forskellig baggrund, specifikke indlæringsvanskeligheder (SLD) eller andre særlige behov ofte har udfordringer.  

Ved at bruge “lydlandskaber”, “historiefortælling” og “lydhistorier”, samt ved at fordybe eleverne i begrebet “multisensorisk læring”, stræber projektet Sound of Stories efter at bringe en innovativ tilgang til undervisning i ordforråd ind i grundskolens klasseværelser.

Dette projekt vil give lærerne en række værktøjer til at tilbyde eleverne en ny oplevelse, der vil hjælpe dem med at styrke deres læsefærdigheder, men også til at fremme deres fantasi. Denne tilgang sigter mod at udvide ordforrådet ved at give omgivelserne nye ord og samtidig motivere eleverne til at forfølge disse områder på en fornøjelig og anderledes måde. 

PROJEKTRESULTATER

PROJEKTETS PARTNERE

SCS LogoPsyCom 
(Belgien, Mons)

MSPEI
(Polen, Lodz)

Náš tábor, z. s.
(Tjekkiet, Žinkovy)

Vesthimmerlands Museum
(Danmark, Aars)

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)