Scout

Denne samling vil give lydlandskabsoptagelser, der er klar til brug for lærere i deres klasser.

Du kan lytte direkte online eller downloade hver lyd med tilhørende fiche og billede ved at klikke på download-knappen. Når den er downloadet, skal du åbne den komprimerede fil eller højreklikke for at udpakke dens indhold.

Spejder tørklæde

Nogle metaltilbehør på tørklædet laver lyde.

Spejdersang

Der er forskellige stemmer, sang og mundlyde. Vinden blæser.

Spejderråb

Der er forskellige mennesker, der skriger på forskellige tidspunkter.

Fløjte

Få mennesker bruger en fløjte. Der er børn, der råber bagved

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)