Skovarbejde

Denne samling vil give lydlandskabsoptagelser, der er klar til brug for lærere i deres klasser.

Du kan lytte direkte online eller downloade hver lyd med tilhørende fiche og billede ved at klikke på download-knappen. Når den er downloadet, skal du åbne den komprimerede fil eller højreklikke for at udpakke dens indhold.

Kædesav

Kædesaven er tændt, nogle gange er lyden højere.

Knirkende grene

Grene er knirker På bagsiden er der en alarm fra en maskine, der kører.

Sav

Nogen bruger en sav mod et stykke træ. Der er også en bil, der passerer bagved

Traktor

Traktoren er tændt, og den accelererer nogle gange.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)