Sport

Denne samling vil give lydlandskabsoptagelser, der er klar til brug for lærere i deres klasser.

Du kan lytte direkte online eller downloade hver lyd med tilhørende fiche og billede ved at klikke på download-knappen. Når den er downloadet, skal du åbne den komprimerede fil eller højreklikke for at udpakke dens indhold.

Fodboldkamp

Man kan høre spillerne varme op før kampen. Spillerne afleverer og header bolden. Skyd mod nettet og stolperne. Når fløjten lyder, begynder landsbyens fodboldkamp.

Hovedaflevering

Man kan høre der bliver headed

skud i nettet

Man kan høre bolden blive sparket i nettet to gange.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)