Logopsycom to centrum innowacji w edukacji, które tworzy i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (cyfrowe lub nie) towarzyszące szkołom, ośrodkom kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacjom edukacyjnym, młodzieży i rodzicom. Początkowo została utworzona jako firma opiekuńcza specjalizująca się w zaburzeniach uczenia się wśród młodzieży, zwłaszcza w „dys” (dyspraksja, dysfazja, dysleksja itp.), zwanych także specyficznymi zaburzeniami uczenia się (SLD), dlatego zawsze pracuje nad dostępnością treści.  

Prowadzimy doradztwo projektowe dla szkół i ośrodków młodzieżowych w naszym regionie, aby pomóc im w budowaniu dobrych projektów poprawiających jakość ich metod nauczania, ich środowiska i ich „polityki integracji”. Mamy doświadczenie w pracy nad ponad 30 projektami Erasmus+KA2. 

Logopsycom (Belgia) 

Głównym celem szkoły jest wychowanie młodych ludzi pewnych siebie i świadomych swoich możliwości, otwartych na świat i innych, zdolnych do podejmowania nowych wyzwań, a także myślących kreatywnie i nieszablonowo. 

Szkoła koncentruje się na edukacji językowej, umiejętnościach międzykulturowych i interpersonalnych oraz kreatywnym sposobie myślenia. Szkoła podstawowa jest otwarta dla uczniów z zagranicy. Uważa, że międzynarodowe otoczenie jest bardzo stymulujące dla młodych ludzi. Mając na uwadze znaczenie współpracy między państwami, kładzie duży nacisk na rozwijanie wśród swoich uczniów umiejętności funkcjonowania w różnorodności społeczeństw narodowych i jest wysoce zmotywowana do kontynuowania tej polityki poprzez projekty europejskie. Edukacja językowa jest kluczowym priorytetem dla szkoły,  zapewnia wiele godzin lekcyjnych języka angielskiego, polskiego i niemieckiego. 

Szkoła współpracuje z innymi szkołami, uczelniami wyższymi w regionie, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Kadra jest przeszkolona w zakresie metod projektowych, warsztatów kreatywności, edukacji kulturalnej i świadomości międzykulturowej oraz jest otwarta na współpracę międzynarodową, wymianę doświadczeń z nauczycielami rówieśniczymi z krajów europejskich oraz przenoszenie najlepszych praktyk do szkół. 

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi (Polska)

Náš tabor jest nowo utworzoną organizacją pozarządową z siedzibą w Czechach. Ich głównym celem są projekty ukierunkowane na edukację młodzieży i młodszych dzieci. Zespół liczy czterech kolegów, wszystkich bardzo pasjonujących się postępowymi sposobami nauczania dzieci, z naciskiem na odpowiedzialność za środowisko i zrównoważony rozwój.

Posiadają bardzo dobrą wiedzę na temat funkcjonowania obowiązkowego systemu edukacji w Czechach; są świadomi jego zalet, ale także jego części, które wymagają (znaczącej) poprawy. Chcą dokonać zmian w obecnym systemie edukacyjnym Republiki Czeskiej i wprowadzić nowe, progresywne sposoby nauczania, które następnie będą stosowane przez nauczycieli, nieformalnych przewodników i interesariuszy jako druga natura. 

Organizacja pozarządowa posiada sieć nauczycieli i uczniów, z którymi współpracuje na różnych platformach edukacji pozaformalnej. 

Muzeum Vesthimmerlands  jest uznane przez państwo i działa zgodnie z ustawą o muzeach z podobnymi raportami i kontrolami odpowiedzialnymi za gminę Vesthimmerland. Muzeum prowadzi badania z zakresu archeologii i najnowszego dziedzictwa kulturowego. Zatrudnia 20 stałych pracowników. Muzeum jest powszechnie uznawane za wspaniałą pracę nad zaangażowaniem użytkowników i “naocznym” upowszechnianiem. Muzeum Vesthimmerlands  prowadzi skansen o nazwie Stone Age Centre Ertebølle. Jest znane na całym świecie ze znanych znalezisk i zabytków. 

Od 2012 roku dział edukacji muzeum przygotowuje kursy edukacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Są to dzieci z diagnozami takimi jak ADHD, dzieci autystyczne z zespołem Downa, dzieci z problemami behawioralnymi i dzieci głuche. Od 2012 roku do chwili obecnej pracownicy muzeum przeprowadzili ok. 400 kursów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz kursy dla nauczycieli i wychowawców. 

Muzeum Vesthimmerlands  (Dania) 

Współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności. 

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)