Umiejętność czytania i pisania ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju dzieci. W ramach nauczania istnieje szeroki wachlarz przedmiotów, z których niektóre są czasami pomijane. 

Ogólnie rzecz biorąc, słownictwo jest słabo rozwinięte dla ucznia szkoły podstawowej. Jednak ma ono kluczowe znaczenie dla rozwoju języka i komunikacji dzieci we wczesnych latach. Rzeczywiście, dzieci o słabych umiejętnościach językowych mogą mieć słabą gotowość szkolną i są narażone na późniejsze problemy w nauce. Dalsze badania wykazują, że słownictwo dziecka ma największy wpływ na jego wyniki w szkole ze wszystkich przedmiotów, nawet z matematyki. 

Zanurzanie uczniów bezpośrednio w kontekście, w którym pojawia się nowe słowo w zdaniu lub pomyśle, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauki słownictwa. 

Wykorzystując innowacyjne użycie dźwięku w pedagogice, takie jak przewodnik pedagogiczny, kolekcja nagrań dźwiękowych i opowiadania dźwiękowe, projekt Sound of Stories ma na celu zapoznanie uczniów ze słownictwem w szerszym zakresie kontekstów. 

Używanie dźwięków pobudza również wyobraźnię uczniów do tworzenia własnych historii i wykorzystuje opowiadanie jako narzędzie do wzmacniania umiejętności czytania, pisania i słownictwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o odkrywanie okresów historycznych za pomocą określonych dźwięków, czy tworzenie historii z rutynowych dźwięków codziennych, ich używanie może działać jako broń do wypełnienia luki słownej. 

W ramach tego projektu przygotujemy broszurę dla nauczycieli i innych podmiotów związanych z nauczaniem czytania i pisania oraz umiejętności językowych młodych uczniów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z używania dźwięków w szkole podstawowej. 

Ponadto stworzymy zbiór pejzaży dźwiękowych (nagrań terenowych konkretnego miejsca) i audiohistorii oraz opartych na nich sekwencji pedagogicznych. Wszystkie materiały będą dostępne bezpłatnie. Dzieląc się nimi, chcemy pokazać umiejętność czytania i pisania oraz słownictwo jako coś ekscytującego do rozwijania i zamienić naukę w wyjątkową przygodę. 

Nauczyciele i uczniowie będą testować materiały. Partnerzy wezmą pod uwagę ich opinie, rady i rekomendacje oraz wzbogacą je i udoskonalą, aby lepiej odpowiadały potrzebom interesariuszy.  

Sprawdź blog projektu i śledź media społecznościowe naszego partnera, aby być na bieżąco z naszymi zasobami! 

Współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności. 

(Project code: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)