Ve městě

Tato sbírka bude poskytovat zvukové nahrávky připravené k použití pro učitelé ve svých třídách.

Můžete si je vyslechnout přímo online, nebo si stáhnout každý zvuk s jeho popisem a obrázkem kliknutím na tlačítko Stáhnout. Po stažení otevřete komprimovaný soubor, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši extrahujte jeho obsah.

kategorie :

V parku

Pískoviště

Slyšíme, jak se kbelík plní pískem, a pak se kbelík otáčí dnem vzhůru a na dno je poťukáváno, aby se objevil hrad z písku. V pozadí je slyšet tichý hluk od ostatních lidí hrajících si v nedalekém parku.

Skluzavka

Slyšíte, jak dítě sjíždí po skluzavce a končí ve štěrku, když odchází. Nejdříve slyšíte, jak boty narážejí do boků skluzavky, když si dítě sedá. V pozadí je slyšet tichý hluk od ostatních lidí, kteří si v parku hrají. Nahrávka končí tím, že dítě prochází štěrkem, který je u paty skluzavky.

Houpačka

Je slyšet, jak se houpačka rozhoupává, a opakující se zvuk tření lana o rám houpačky. Dítě je houpáno dopředu a dozadu. V pozadí je slyšet tichý hluk ostatních lidí hrajících si v parku. Nahrávka končí šťastným výkřikem dítěte.

Trampolína

Slyšíte, jak dítě skáče na trampolíně umístěné v zemi. Ke konci nahrávky dítě těžce dýchá. V pozadí je slyšet tichý šum ostatních lidí hrajících si v parku a dětský pláč. Nahrávka končí těžkým dechem dítěte, které končí své cvičení.

Zvuky ve městě

Záchranka

Slyšíme záchranku na silnici v průběhu festivalu Světel.

Fontána

V nahrávce slyšíme fontány a mírné zvuky v pozadí fontány.

Zvuk ulice

V nahrávce slyšíme zvuk rušné městské ulice.

Pouliční festival

V nahrávce slyšíme pouliční festival Světel.

Práce na ulici

Kotoučová fréza

Někdo pracuje s kotoučovou frézou a v pozadí slyšíme křik.

Sbíječka

V nahrávce slyšíme zvuk sbíječky.

Zvedák

Slyšíme spouštějící se zvedák a alarm, který informuje okolí o této činnosti.

Doprava

Autobusová zastávka

Slyšíte, jak autobus zpomaluje, jak skřípou brzdy, když se blíží k zastávce. Několik vteřin stojí a pak odjede. V pozadí je slyšet ptáky a dítě vydává zvuky, jakmile autobus odjede.

Nastartování auta

Slyšíte otočení klíčku a tón, který nás informuje o zapnutí zapalování. Poté je slyšet startování vozu a cinkání klíčků.

Zrychlení motorky

Slyšíme zvuk motorky a to, jak přidává plyn.

Traktor

Slyšíme nastartovaný traktor, občas zaslechneme jak se přidá plyn.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)