Přemýšleli jste někdy o tom, jak učinit učení slovní zásoby poutavější? Naším návrhem je využití multisenzorického přístupu. Představujeme vám náš nový projekt: Zvuky příběhů, v němž využíváme zvuky k vytvoření jedinečných výukových materiálů, které podněcují představivost studentů.

Může být slovní zásoba vzrušující?

Učení slovní zásoby je všeobecně považováno za nudné a neefektivní, pravděpodobně proto, že často probíhá formou opakovaného čtení stejných slovíček. Proto se mnoho pedagogů jejímu explicitnímu vyučování vyhýbá. Nevidí žádný poutavý způsob, jak nová slovíčka prezentovat, a tak doufají, že si je žáci osvojí automaticky z textů a rozhovorů.

Bohužel je mnoho studentů, kteří to nedokážou. Potřebují se učit slovní zásobu explicitně v široké škále kontextů a prostředí. To je případ zejména dyslektických žáků. Specifické poruchy učení mohou způsobovat vážné potíže s osvojováním nových slovíček z textu. Nemluvě o tom, že potíže s učením mohou žáky připravit o veškerou radost ze čtení, což učení slovní zásoby tímto způsobem rozhodně neprospívá.

Kromě toho je spontánní učení se formálnímu jazyku něčím specifickým pro děti, jejichž rodiče jsou vysoce vzdělaní a zároveň neimigranti. Pro osoby z méně vzdělaných rodin nebo z odlišných kultur je to mnohem těžší. Proto předpoklad, že učení nových slovíček proběhne samo od sebe, vede k tomu, že některé děti zůstanou pozadu.

Důsledky mohou být závažné, protože k rozvoji vysoké gramotnosti, zejména čtení s porozuměním, je zapotřebí široká slovní zásoba, která dále ovlivňuje výsledky prakticky v každém školním předmětu.

 

Co chceme dělat?

Naším řešením tohoto problému je učit slovní zásobu explicitně, prostřednictvím multisenzorického přístupu, spíše než čtením seznamů slov.  V tomto projektu se zaměřujeme na zvuky jako na nástroj, který učiní výuku zajímavější a podpoří představivost žáků. Doufáme, že tímto způsobem proměníme učení slovní zásoby v příjemný zážitek a zlepšíme gramotnost žáků.

Plánujeme vytvořit příručku o přínosu používání zvuku v raném vzdělávání. Bude sloužit jako referenční příručka pro učitele a školitele, kteří se s touto metodou seznámí. Pokud se rozhodnou, že ji chtějí uplatnit v praxi, budou moci učitelé využít naši sbírku Zvukové krajiny a modelů k vytvoření multisenzorických lekcí. To však není vše. Vytvoříme také několik zvukových příběhů a jejich pedagogických sekvencí, abychom používání námi propagované metody ještě více usnadnili.

Pokud vám to zní zajímavě, zveme vás, abyste s námi zůstali v kontaktu přihlášením se k odběru newsletteru nebo sledováním našich sociálních médií. Více informací o projektu se chystáme zveřejnit již brzy.

 

Odkaz:

Suggate, S., Schaughency, E., McAnally, H., Reese, E., From infancy to adolescence: The longitudinal links between vocabulary, early literacy skills, oral narrative, and reading comprehension, Cognitive Development, Volume 47, 2018, Pages 82-95.

Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2011). Improving vocabulary and pre-literacy skills of at-risk preschoolers through teacher professional development. Journal of Educational Psychology, 103(2), 455–469.

Kim, YS. The relationship between home literacy practices and developmental trajectories of emergent literacy and conventional literacy skills for Korean children. Read Writ 22, 57–84 (2009).

Catrina Liu, Kevin Kien Hoa Chung, Effects of fathers’ and mothers’ expectations and home literacy involvement on their children’s cognitive–linguistic skills, vocabulary, and word reading, Early Childhood Research Quarterly, Volume 60, 2022, Pages 1-12.