Zwierzęta

Ta kolekcja zawiera nagrania pejzaży dźwiękowych gotowe do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć.

Możesz słuchać bezpośrednio online lub pobrać każde nagranie, ilustrację i kartę z jego opisem, klikając przycisk pobierania. Po pobraniu otwórz skompresowany plik lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyodrębnić jego zawartość.

Kategorie :

Ptaki

bird on a tree

Ptaki

Śpiewają różne ptaki, a z daleka słychać ruch samochodowy. Wieje również wiatr więc niektóre gałęzie i liście również wydają dźwięki.

Geese walking on grass

Gęsi

Gęgają gęsi i wieje wiatr. Słychać, że jest ich wiele.

Zwierzęta na farmie

Person cleaning out a cow shed

Sprzątanie obory

Słychać odgłosy porządkowania obory.

Muczenie krów

Ptaki śpiewają, a krowy muczą.

light-grey donkey

Ryk osła

Osioł ryczy i wieje wiatr. Z tyłu słychać też ruch samochodowy.

hand giving food to a donkey

Jedzący osioł

Słychać jedzenie i oddech zwierzęcia. Wieje też wiatr i rży koń.

hand petting a donkey

Głaskanie osła

Osoba głaszcze osła. Słychać kontakt skóry i sierści zwierzęcia z czyjąś ręką.

Gospopdarstwo rolne

Słychać, jak dzieci odwiedzają farmę. Słychać krowy, owce, świnie, kury, konie, kaczki i żabę.

Beczenie owiec

Ptaki śpiewają, a owce beczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności. 

(Kod projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)